lennisheuvel

Huis
 Lennisheuvel 

Sleutelkamer

prikbord  *  leestafel
Ons dorp Adressen Berichten Nieuws Links Opinie
Woord vooraf
Het volgende artikel is een bijdrage van CROL aan de provinciale discussie over de inrichting van Brabant. Het artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in het nieuwsblad van het Wijkberaad "Rond Kerk en Orion". Later is het met een begeleidende brief aan gedeputeerde Pieter van Geel (Ruimtelijke Ordening) gestuurd. Uiteraard is ook het gemeentebestuur van Boxtel met de inhoud van het artikel bekend.

Lennisheuvel 2050
Een futuristische kijk op de ontwikkeling van een kerkdorp

In het jaar 2050 is Lennisheuvel een klein maar welvarend kerkdorp. Sinds 2000 is het nauwelijks gegroeid omdat er, na afronding van het Gescheurd Hemd, nog maar n of twee huizen per jaar zijn gebouwd. Aanvankelijk op verspreid liggende percelen in het dorp; later op percelen langs de dorpsrand met uitzicht op het buitengebied. De meeste mensen die in Lennisheuvel wonen werken in de stad. Boeren zijn sterk in de minderheid. Er zijn een aantal biologisch-dynamische tuinbouwbedrijven, wat akkerbouwers en een enkele veehouderij. Een belangrijke bron van inkomsten is het toerisme. Veel inwoners verdienen een goede boterham aan toeristen die in de omgeving van Lennisheuvel hun vakantie doorbrengen.

Rustplaats voor toeristen
Lennisheuvel ligt middenin het groene hart van Brabant. Dommelland, zo heet de prachtige streek in de ruit tussen de stedelijke regio's Waalbosch, Eindmond, Breburg en Vudel. Jaarlijks trekt het Dommelland tienduizenden toeristen. Ze komen van heinde en ver om te genieten van het Brabantse land. Te voet, te paard of op de fiets. In Lennisheuvel kunnen ze terecht op een aantal kampeerboerderijen in de naaste omgeving. Voor de jeugd is er een vakantiecentrum in de Vorst. Voor oudere vakantiegangers zijn er een paar rustige seniorencampings op de Roond. Het dorp zelf maakt een gezellige, levendige indruk. Aan het begin van de eeuw kreeg het dorp een hart met de eerste aanzet voor een echt centrum. Het plein bij het dorpshuis Orion, de muziekkiosk en de kunstwerken die het centrum van Lennisheuvel sieren dateren uit die tijd. In de jaren daarna zijn ook de andere straten in de oude kern ambachtelijk bestraat en ingericht als verblijfsgebied.

Dienstencentrum Lennisheuvel
Een andere belangrijke aanwinst is het Dienstencentrum Lennisheuvel. Het dienstencentrum is gevestigd in een vleugel van het dorpshuis Orion. Het biedt onderdak aan uiteenlopende voorzieningen voor jonge en oudere mensen. Zo is er een peuterspeelzaal en een ouderensoos. Er is een VVV-kantoor, een praktijk voor fysiotherapie en een dokterskamer waar enkele huisartsen regelmatig spreekuur houden. Lennisheuvel is ook blij dat de parochiekerk van de H.Theresia in ere is hersteld. Dankzij de opbloei van het geestelijk leven en dankzij donaties van alle Lennisheuvelse gezinnen is de kerk weer een waardig middelpunt van de gemeenschap. De vreugde daarover blijkt ieder uur van de dag als het carillon een vrolijk wijsje speelt voor de weldoeners van de kerk.

Horeca doet goede zaken
In het centrum van Lennisheuvel is het altijd gezellig druk. Vooral op mooie zomerdagen is Lennisheuvel een aantrekkelijke pleisterplaats voor toeristen die in de bosrijke omgeving van hun vakantie genieten. De horeca doet dan ook goede zaken. Het terras van het caf-restaurant tegenover de kerk zit doorgaans vol met opgewekte vakantiegangers. Verderop in de straat is een mooie speeltuin waar jong en oud zich kostelijk vermaken. Terwijl de kleintjes hun eigen spelletjes spelen, werpen de ouders een balletje jeu de boules. Er is een ijssalon, een croissanterie en in het cafetaria nabij dorpshuis Orion doet de jeugd zich tegoed aan alcoholvrije versnaperingen en snacks.

Schaatspret in het binnengebied
In het binnengebied achter het dorpshuis stond vroeger een kleuterschooltje. Dat is lange tijd een prooi geweest van vandalen, maar uiteindelijk is het dan toch afgebroken. Nu is het een favoriete stek voor schaatsers. In de zomer is de piste druk bezet met sportieve dorpelingen op rolschaatsen. Op nabijgelegen gravelvelden wordt fanatiek tennis en volleybal gespeeld. 's Winters, als het een keer wil vriezen, zet men de rolschaatsbaan onder water zodat jong en oud zich kan uitleven op natuurijs. Ook de manege aan de Brede Heide doet goede zaken. Dagelijks trekt een feestelijke stoet van ruiters en huifkarren naar buiten. Op weg naar het kroonjuweel van midden-Brabant: natuurpark het Groene Woud.

Ons buitengebied in 2050
Het buitengebied van Lennisheuvel is rijk gezegend met natuurschoon. Fraaie bospercelen, grazige weiden en vruchtbare akkers liggen als een lauwerkrans om het dorp. De mas die vroeger veel akkers bedekte is verdwenen. Tegenwoordig groeien er zonnebloemen en andere oliehoudende gewassen voor de productie van biobrandstoffen. Maar de grootste rijkdom in het buitengebied van Lennisheuvel is het Groene Woud.

Rustplaats voor stedelingen
Het Groene Woud is een groot aaneengesloten natuurgebied van naald- en loofbossen, heidevelden, ecologische akkers en weilanden. Lennisheuvel heeft de strategische ligging van het kerkdorp aan de rand van het Woud goed begrepen en er verstandig gebruik van gemaakt. De rijke natuur en het bekoorlijke landschap zijn zomer en winter in trek bij natuurliefhebbers uit alle delen van het land. Dagjesmensen uit de stedelijke regio's Waalbos, Eindmond, Breburg en Vudel vinden er de rust die ze nodig hebben. En in het vriendelijke kerkdorp Lennisheuvel laat iedereen zich graag verwennen.

Wetlands
In het westen naderen uitlopers van het Groene Woud voorzichtig de bebouwde kom van Lennisheuvel. Het Smalwater, dat vroeger als een kaarsrechte liniaal het land in tween spleet, is nu de levensader van de Lennishill Wetlands. In de zomer is het Smalwater een vrolijk kabbelend beekje dat vredig door het ruige landschap kronkelt. 's Winters, als de beek de aanvoer van regenwater niet meer kan verwerken, verandert het land aan weerskanten van het Smalwater in een paradijs voor watervogels.

Buitenplaats De Vorst
Het bos ten noorden van Lennisheuvel vormt een ecologisch duurzame grens tussen het kerkdorp aan de ene kant en het industrieterrein Ladonk aan de andere kant. Aanvankelijk lag het in de bedoeling het industrieterrein uit te breiden in de Vorst. Gelukkig voor Lennisheuvel is dat plan nooit doorgegaan. In plaats daarvan is het kwetsbare, cultuurhistorisch waardevolle landschap tussen de spoorlijn en het dorp in 2002 aangewezen als opknapzone. Het eertijds verrommelde landschap in de Vorst en de Brede Heide is omgetoverd in een riant landgoed. Verdwaalde resten bos zijn opgeknapt en bieden beschutting aan en keur van vakantiebungalows. Door evenwichtig te investeren in toeristische voorzieningen en nieuwe natuur, is buurtschap de Vorst tegenwoordig een vorstelijke buitenplaats. Een toeristische sterlokatie aan de rand van het Groene Woud.

Lennisheuvel. Een kern waar pit in zit.Terug