Buitengebied

Uit LennisWIKI

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

De Vorst

De Vorst. Ooit lag hier een sterrenbos.
De Vorst. Ooit lag hier een sterrenbos.
Kaart uit 1865 (klik om te vergroten
Kaart uit 1865 (klik om te vergroten

Buurtschap De Vorst heeft een bewogen geschiedenis. Tot de 19e eeuw was het een bos, 40 ha groot, genaamd ‘De Vorst’. Het bos met de bijbehorende domeinhoeve De Vorst was eigendom van de heren van Boxtel. Hoeve De Vorst is waarschijnlijk gebouwd in de 14e eeuw toen een deel van het bos door ontginning is verdwenen. In de 17e of 18e eeuw werd het bos opnieuw ingericht en doorsneden met rechte dreven die bij elkaar kwamen in het centrum (zgn. sterrenbos). Op deze oude kaart uit 1865 is nog te zien waar het sterrenbos ooit heeft gelegen.


Begin 20e eeuw is het bos 'ontgonnen'. Boeren maakten van alle 'woeste gronden' landbouwgrond. Van het bos, de dreven en de bebouwing bleef vrijwel niets over. Met de grote ruilverkaveling in de jaren '70 zijn ook de laatste restanten natuur in De Vorst verdwenen. Tegenwoordig is De Vorst één groot weidegebied. In de ogen van de gemeente een ideale lokatie voor de aanleg van een industrieterrein.

Hoeve De Vorst is in 19.. gesloopt voor de verdubbeling van de spoorweg Eindhoven-Den Bosch. De boerderijen in De Vorst zijn gebouwd door de familie Mahie, de laatste kasteelheer van Boxtel (1857 tot 1914).

Smalwater / Roond

Ten oosten van Lennisheuvel stroomt het Smalwater (verderop ook wel Kleine Aa genoemd) richting Roond. Hier is in de jaren 50 van de vorige eeuw veel veranderd. Het duidelijkst is dat te zien door oude kaarten te vergelijken met nu. Bijvoorbeeld deze kaart uit 1832 die over de luchtfoto is gelegd van 2005. Te zien is dat de loop van het water is recht getrokken, waardoor de onderhoudskosten lager werden en het water sneller werd afgevoerd. Toen een gebruikelijke ingreep in een ruilverkaveling, nu worden dergelijke meanders (bochten) juist weer gekoesterd omdat het water anders te snel afstroomt. Alleen al op het traject op de kaart (tussen de Kemseweg en de brug bij de Scheepdonkseweg) werden zo 28 bochten afgesneden!

Smalwater (klik op de kaart voor een vergroting)
Smalwater (klik op de kaart voor een vergroting)

Minder goed te zien maar wel zichtbaar is ook dat de huidige Kempseweg pas later is aangelegd; in 1832 liep het trace nog over de huidige zandweg Bosrand (op deze kaart nog aangeduid met "weg van Roond naar de nieuwe brug". Kennelijk was de brug bij de huidige Kempseweg toen pas aangelegd). Ook de Loxvenseweg is later aangelegd (ten tijde van de ruilverkaveling?).

Kinderbos

Mortelen

Veldersbos

Heerenbeek

De Heerenbeek of Heerenbeekloop stroomt vanuit het zuiden naar ons dorp en is in de jaren 50 gegraven als onderdeel van de toen uitgevoerde ruilverkaveling. Waterschap de Dommel beheert het water en de oevers van de Heerenbeekloop. Er is een groot deel al heringericht om meer kansen te creeren voor planten en dieren in en langs het water. In de uitgave van Rond Kerk en Orion van mei 2010 stond daarover dit artikel.

Op 8 juli 2010 was een groot aantal Lennisheuvelnaren aanwezig bij de feestelijke opening van de nieuwe Heerenbeekloop. Het waterschap liet zien waar het langs de loop aan heeft gewerkt. Samen met de burgermeester van Oirschot en de wethouder van Boxtel werd uiteindelijk een prachtige bank onthuld, pal aan de wandelroute Heerenbeek. Zie deze filmopname (gemaakt door Twan Tiebosch)

The player will show in this paragraph

Kampina

Banisveld

Banisveld is een 90 ha groot voormalig stuk landbouwgrond. Het vormt de verbindende schakel tussen twee waardevolle natuurgebieden in de provincie Noord-Brabant: het historische cultuurlandschap van de Mortelen en het bos- en heidelandschap van Kampina.

In 1996 kon Natuurmonumenten, met geld van LNV (50%) en de provincie (50%) een groot melkveebedrijf in het Banisveld kopen. Het Rijk ging akkoord vanwege de unieke kans om bijna alle grond in het Banisveld in één keer te verwerven. Deze belangrijke aankoop was in 2000 aanleiding voor de regionale partijen om het idee van een groot aaneengesloten natuurpark 't GROENE WOUD te ontwikkelen.

Groene Woud

Het Groene Woud is een van de grotere 20 nationale landschappen die ons land kent. Het gebied omvat alles tussen Schijndel en Udenhout en in het zuiden tot voorbij Oirschot. Op deze website staat een kaartje van het gebied. Binnen een nationaal landschap staat behoud en ontwikkeling van het oorspronkelijke landschap en cultuurgoed voorop. Het groene woud slaat dus op de ons omringende natuurgebieden, maar is tevens een streekaanduiding met een eigen Streekfonds, een website en allerlei streekgebonden activiteiten. Lennisheuvel ligt ongeveer in het hart van het Groene Woud. Niet voor niets willen we ons graag profileren als poort naar wandelen, fietsen en beleven van alles wat het Groene Woud te bieden heeft!

Persoonlijke instellingen