Gebouwen

Uit LennisWIKI

Ga naar: navigatie, zoeken
Op deze pagina staan alvast enkele markante gebouwen uit Lennisheuvel beschreven. Het overzicht is uiteraard niet volledig dus voel je vrij om er zelf markante gebouwen aan toe te voegen.
Een mooie overzichtsfoto van drie markante gebouwen: Orion, de kiosk en de St Theresiaschool
.

Inhoud

Sint Theresia school

Opening St.Theresiaschool  dinsdag 7 januari 1930
Opening St.Theresiaschool dinsdag 7 januari 1930
St.Theresiaschool

De geschiedenis van het onderwijs in Lennisheuvel begint in 1924. Indertijd was W.J. Maas bedrijfsleider van de Stichting Spaarfonds voor Bodemcultuur (geen familie van de latere onderwijzers Maas). Bedrijfsleider Maas woonde op de tegenwoordige 'Adrianahoeve'. Maas was een doortastend man. Hij stuurde aan op betere verbindingen met het centrum van Boxtel. Ook had hij zijn zinnen gezet op een schooltje. Het lukte Maas de gemeente ervan te overtuigen dat Lennisheuvel rijp was voor een eigen school. Voor de luttele prijs van fl. 1838 kon Maas van de gemeente Alkemade een houten schoolgebouwtje kopen dat nog maar drie maanden gebruikt was. In de zomer van 1924 werd het houten schooltje naar Lennisheuvel gebracht en aan de Mijlstraat opgebouwd. Op 1 oktober 1924 werd de openbare lagere school in de Mijlstraat geopend. Bij die gelegenheid werd ook het eerste hoofd van de school, meester P.J.Maas, feestelijk ingehaald.

Er was één persoon die weinig op had met het schooltje in de Mijlstraat. De primitieve vorm maar vooral het openbare karakter van de school waren pastoor Manders van de St.Theresiakerk in Lennisheuvel een doorn in het oog. Hij wilde een echte school. En dat was in zijn ogen een Rooms-katholieke school. Om die school van de grond te krijgen heeft pastoor Manders een ware titanenstrijd gevoerd met kerkelijke, burgerlijke en ambtelijke instanties. Aanvankelijk kreeg hij van niemand medewerking. Ook de gemeente wilde niet meewerken aan de bouw van een nieuwe school. Als de pastoor een RK-school wilde stichten moest hij het maar doen met het bestaande schoolgebouwtje in de Mijlstraat. Maar dat pikte pastoor Manders niet. Hij zoekt het hogerop, met een brief aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Of die even een beslissing wilde nemen.

Over de Theresiaschool is in mei 2005 een boekje verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het onderwijs in Lennisheuvel. Auteur: Grinsven, Toon van; titel: DE GEUR VAN KRIJT. Geschiedenis van het onderwijs in Lennisheuvel. 75 jaar RK-onderwijs. Uitgegeven door de school in beperkte oplage.

Sinds 2007 beschikt de school ook over een eigen website: klik hier. En op Youtube staat een interview met de huidige directeur Joke Heinsman klik hier.


Sint Theresia kerk

Het begon ooit met een optocht met een maquette van een kerk op een platte kar, waarin werd verzocht om een eigen kerk in Lennisheuvel.


 [linkerbord]

HOOGGEACHTE EERWAARDE HEEREN WIJ HEBBEN EEN SCHOOL OM IN TE LEEREN
WIL ZETTEN DE KROON OP HET WERK EN LAAT ONS OOK BIDDEN IN ONS EIGEN KERK
[rechterbord]

WIJ VROUWEN EN OUDEN VAN DAGEN WIJ DURVEN U DRINGEND VRAGEN
STUUR ONS TOCH NIET MEER OP DIE LANGEN BAAN
LAAT ONS NAAR ONS EIGEN KERK GAAN

 

 

 

 
St.Theresiakerk
Interieur van de kerk anno?
Interieur van de kerk anno?
De kerk in het centrum van Lennisheuvel is gebouwd in opdracht van pastoor Arnoldus Manders naar ontwerp van de Maastrichtse architect J van Groenendaal. Tot 13 juni 1926 was Arnoldus Manders kapelaan in de parochie St.Jan's Onthoofding te Liempde. Maar al in het voorjaar van 1925 was hij door de bisschop gevraagd de stichting van de nieuwe parochie in Lennisheuvel voor te bereiden. Toen was ook al de naam bekend. Na ampel beraad besloot de toenmalige kerkcommissie de in 1925 heilig verklaarde 'Kleine H.Theresia van Lisieux' als patrones van de nieuwe parochie te kiezen. In oktober 1925 werd de eerste steen gelegd door kanunnik mgr. J.P. van den Heuvel, rustend priester op Duinendaal.Op Woensdag 30 juni 1926 werd de St.Theresiakerk door deken mgr. M. van Oss plechtig ingezegend. Daarna droeg de kort daarvoor benoemde pastoor Manders, tezamen met pastoor Spierings en pastoor Eras uit Boxtel zijn eerste H. Mis in Lennisheuvel op.

Tot verdriet van pastoor Manders heeft de Theresiakerk maar één toren. De pastoor had liever een kerk met twee toren gehad maar daar was geen geld voor. In de crisisjaren was er ook voor de inrichting van de kerk weinig geld. De kerk is toen voor een groor deel ingericht met gebruikte spullen. Pastoor van Doremalen uit Gemonde schonk een mooie communiebank, de preekstoel kwam uit Beek en Donk, het orgel uit Zwolle en Uden. De fa. Verschueren uit Heythuyzen maakte in 1950 van twee oude orgels één 'nieuw'. In 1988 werden twee altaren uit de kapel van het Ursulaklooster overgebracht naar de Theresiakerk van Lennisheuvel. De communiebank is in ?? verdwenen. De preekstoel is met de laatste renovatie in 2008 uit de kerk verwijderd.

Tijdens het Open Monumenten weekend 2009, heeft Chris Snik een presentatie verzorgd over de geschiedenis van de kerk.

Op zondag 11 september 2011 vierde de St Theresiaparochie haar 85 jaar bestaan. Op deze dag is een video-opname getoond van het interview met Jan Timmermans die zich nog goed de bouw van de St Theresiakerk herinnert. Door op de onderstaande pijl te klikken kunt u deze video bekijken.

The player will show in this paragraph

Het orgel van de kerk

Bij de inwijding van de kerk in 1926, is begonnen met een harmonium.
Door het in 1946 opgerichte orgelcomité is gestart met het zoeken naar een opvolger voor het harmonium. Op 10 april 1950 is het tweede orgel van de kerk in gebruik genomen. Gebouwd door Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1950; met oud materiaal uit UDEN kl kruisheren; EP II vp: Hw 4-Nw 4-Ped 1. ingespeeld door Huub Houét, 1950. Renovatie Fa. L. Verschueren, Heythuysen 1970; EP II vp: 9

Dispositie
Hoofdwerk (manuaal I)
Prestant 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Nasard 2 2/3 Nevenwerk (manuaal II)
Gamba 8, Holpijp 8, Flûte harmonique 4, Doublette 2 Pedaal
Subbas 16

Doordat dit orgel steeds meer (duur) onderhoud begon te vergen, is men in 2011 gestart met de zoektocht naar een opvolger van dit orgel. Op zondag 4 maart 2012 heeft de inwijding plaatsgevonden van het huidige orgel. Dit huidige orgel is een elektronisch orgel van het merk Allen.

Hier kunt u de presentatie door Chris Snik gegeven tijdens de inwijding op 4 maart over de orgelgeschiedenis van de St. Theresiakerk.


Gemeenschapshuis Orion

Zo zag gemeenschapshuis Orion er uit toen het in 1948 werd opgeleverd
Zo zag gemeenschapshuis Orion er uit toen het in 1948 werd opgeleverd
Gemeenschapshuis Orion is het kloppend hart van de gemeenschap Lennisheuvel. Het staat hierboven links op de foto naast de in 2003 gerealiseerde kiosk. Het gebouw rechts is basisschool St.Theresia.

De Orion is gebouwd in 1947 en voltooid in 1948 onder het pastoraat van AJH Manders, pastoor van de St.Theresiaparochie en pater P Pancratius van de Ven, zijn assistent. De naam Orion verwijst naar het sterrenbeeld Orion, het geliefde sterrenbeeld van St.Theresia. Zo is te lezen in een op 1 februari 1948 door pastoor Manders en pater Van de Ven getekende oorkonde.

Kort na de tweede wereldoorlog was het pater Pancratius (pater Van der Ven) die zich bekommerde om de jeugd in Lennisheuvel. Onder zijn bezielende leiding kwam er een jongens- en een meisjesclub. Er kwam ook een meisjeszangkoor en een harmonicaclub voor jongens. Om deze clubs een eigen honk te geven nam pater Pancratius het initiatief om in Lennisheuvel een jeugdhuis te bouwen. Met de inzet van talloze dorpelingen en heel veel improvisatietalent kon jong Lennisheuvel in 1948 het toenmalige parochiehuis Orion in gebruik nemen.
Vertrek van jeugdige Zevenmijlsstappers (midden jaren '80)
Vertrek van jeugdige Zevenmijlsstappers (midden jaren '80)
De Orion is nauw verbonden met mensen, verenigingen en gebeurtenissen in het dorp. Zoals hier bij de start van een wandeltocht van de 7-mijls stappers (later opgegaan in de Keistampers). Het bord met aanduiding Orion is later vervangen. In het archief zijn bijgevoegde twee afbeeldingen gevonden, waarvan de relatie met de Orion niet duidelijk is. Met enig voorbehoud zijn van het gezelschap wel een aantal namen bekend:
Knielend vlnr: Sjef van Son, Jan Kurstjens, Leyten, Mies Wal, NN,NN, Jan van Kasteren, Smetsers.
Staand vlnr: Leyten, NN, Verouden, Laak, NN, Harrie Laak, meester Nieuwenhuizen?, NN, Toon van de Sloot, NN,NN, Jan van Kasteren sr, Jan Maas, Pater Jan van de Ven Pancratius.
Gezelschap
Gezelschap
Over de geschiedenis van Orion is een serie artikelen verschenen in het dorpsorgaan Rond Kerk en Orion (2008-2009). Het gebouw is in (jaartal?) uitgebreid. Hier moet nog het een en ander over worden beschreven. Wie voelt zich geroepen?

Hieronder ziet u de Fanfare Sint Arnoldus die in de kerk een mis opluistert ter ere van het 40-jarig bestaan van de Orion (1988). Eveneens ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan werd er in de toenmalige kiosk een dansje in klederdracht opgevoerd (1988?).

Ook was er een feestavond in de Orion zelf -> Wie weet nog wie hier op de foto staan? <- Zie verder onder de categorie Uit de Oude Doos voor meer informatie over de Orion.

Kiosk

Centraal op het dorpsplein staat een kunstwerk van Lennis en daarachter de kiosk.
Lennis (2002)

Kijk hieronder naar de video van de bouw van de kiosk te bekijken door op de pijl te klikken.

The player will show in this paragraph

Voor de kiosk staat Lennis, gemaakt door kunstenaar Hans Goddefroy in 2002. Het beeld is op 5 januari 2003 onthuld door toenmalig wethouder Wim van Erp. Het symboliseert de figuur Lennis op zijn heuvel, staand op Ongetoef die het kwaad vertegenwoordigt. Daaronder staat een ambachtsman, twee muzikanten en een boer, die samen de dorpsbewoners van Lennisheuvel voorstellen. Bijzonder is dat het kunstwerk ook een spelfunctie heeft. Dat en meer is te lezen in de brochure die destijds is uitgedeeld.

Acht Zaligheden

Klik op de kaart voor een vergroting
Klik op de kaart voor een vergroting

Op de hoek van wat nu de straat Lennisheuvel heet (voorheen het Rigt Pad) en de Mijlstraat stonden vroeger acht kleine woningen, die in de volksmond de Acht Zaligheden werden genoemd. Op deze kaart uit 1886 staan ze ingetekend met daarbij een aantal jaartallen, varierend van 1846 tot 1852. Het lijkt er op dat dit de jaren zijn waarin de huisjes zijn gebouwd.

Met een gemiddelde breedte van vijf meter waren het met recht kleine arbeiderswoningen. In ....(? jaartal onbekend) zijn ze gesloopt om plaats te maken voor de modernere huizen.

Wie er gewoond heeft of waarom het er zalig was, vermeldt de geschiedenis (nog) niet...

Den Engel

Geschiedenis van een eeuwenoude boerderij

Den Engel anno 2012
Den Engel anno 2012

Het huis op de hoek van de straat Lennisheuvel en de Mijlstraat heet Den Engel. Het is een van de eerste stenen huizen in Boxtel en omgeving. Den Engel is gebouwd in 1494. Wie het huis heeft gebouwd en wie er de eerste eeuwen daarna heeft gewoond is onbekend. Volgens een notitie van het kadaster werd de boerderij in 1736 bewoond door de weduwe van bierbrouwer Maurits van der Voort. Volgens een ander document is in 1799 ene Jordanus van de Sande met zijn vrouw Maria Catharina Verouden gaan wonen op “de hoef, geheijten "Den Cleijnen Enghel", gelegen in de paroghie van Boxtel tot Lenneshoevel.” Jordanus van de Sande en zijn vrouw Maria Catharina Veroude waren rijke mensen. Het echtpaar was ook nog eigenaar van "Den Grooten Enghel", een boerderij annex brouwerij met 80 ha grond in de Zweelders. Op 10 mei 1880 komen Servaes van den Breekel en Johanna Maria Huiskens op "Den Cleijnen Enghel" wonen. De familie Van den Breekel-Huiskens verwierf de boerderij uit de erfenis van Catharina van de Sande, dochter van eerder genoemde Jordanus van de Sande.

Geschiedenis van Den Engel
Het voorhuis van woonboerderij Den Engel is gebouwd in 1494 en anno 2012 dus 518 jaar oud. Het is destijds gebouwd als een van de eerste steense objecten in de omgeving en is daarmee één van de oudste huizen in Boxtel en omgeving. Het achterdeel is van later origine. Het complex, tot op heden (2012) in bezit van de familie Van den Breekel, is op 23 november 1970 op de lijst van beschermde monumenten geplaatst. Het pand, tot 1930 gekwalificeerd als brouwerij, wordt daar omschreven als “een boerderij waarvan het woonhuis een hoogzadeldak heeft tussen top gevels, ramen met kleine roedenverdeling en de gevels grijs gepleisterd.” In 1978 is het pleisterwerk verwijderd. Toen bleek dat in de voorgevel nabij de nok oorspronkelijk een extra venster heeft gezeten.

Voormalige brouwerij

Kijkje op de zolder van Den Engel
Kijkje op de zolder van Den Engel

In de 15e eeuw liep er een belangrijke handelsroute tussen ‘s-Hertogenbosch en Turnhout. Onderdeel hiervan was de weg van Boxtel naar Oirschot over ‘Lenneshoevel’. Het object is destijds origineel gebouwd als brouwerij en is ook eeuwenlang hiervoor aangewend. In Boxtel en omgeving stonden veel brouwerijen; op een bepaald moment zelfs meer dan tien. Na het verbod op bierbrouwerijen op het platteland in 1716, werd ‘Herberg Den Engel’ erin gevestigd.

Bewoners
Den Cleijnen Enghel te Lenneshoevel heet tegenwoordig gewoon Den Engel. Sinds 1880 hebben er de volgende personen gewoond:
1880 Servaes van de Breekel.
1896 Johanna Maria Huiskens, weduwe van S vd Breekel.
1997 Kinderen Servaes vd Breekel.
1904 Adrianus Maria vd Breekel.
1931 Ida van den Heuvel en haar vijf kinderen.
1938 Servatius Johannes Franciscus van den Breekel.
1979 Johanna Verhoeven, weduwe van Servatius J.F.vd Breekel.

De huidige eigenaren van Den Engel, Ad en Tiny van den Breekel, hebben in 2003/2004 nabij het ouderlijk huis een nieuwe woning gebouwd. Ongeveer op de plek waar toen een vervallen houten schuur stond.
Een bierpul en een bierglas zijn te herkennen in het kunstwerk dat door beeldend kunstenaar Huub Thorissen is ontworpen. Op de hoek van de straat Lennisheuvel en de Mijlstraat verwijst zijn creatie naar de vroegere brouwerij en herberg Den Engel die hier gevestigd was.(Foto: Albert Stolwijk)
Kunstwerk aan de Mijlstraat

Kleuterschool 't Bijenkorfje

Voormalige kleuterschool't Bijenkorfje
Voormalige kleuterschool't Bijenkorfje

't Bijenkorfje, de trots van wijlen kleuterjuf José van Eijkeren, bestaat niet meer. Op de laatste dag van januari in het jaar 2006, is het schooltje gestript en daags daarna gesloopt. Daarmee is een roemloos einde gekomen aan het kleuterschooltje dat op 7 juni 1961 door pastoor Tilman met veel ceremonieel was ingezegend. 't Bijenkorfje werd gezien als een aanwinst voor Lennisheuvel. Zo'n 35 kleuters werden liefdevol opgevangen in het voor die tijd hypermoderne schooltje. Gebouwd door aannemer Jan Maas uit Lennisheuvel naar ontwerp van architect Elbers uit Cuyk. Vijf en twintig jaar heeft juf José haar kleuters onderwijs mogen geven in 't Bijenkorfje. Tot in 1985 de Wet op het Basisonderwijs werd ingevoerd. Kleuteronderwijs en basisonderwijs moesten samensmelten. De kleuters van juf José werden 'gebouwelijk geïntegreerd' zoals dat toen ambtelijk heette. Ze verhuisden naar het hoofdgebouw van de Theresiaschool. Daarmee was het lot van 't Bijenkorfje bezegeld. Het viel ten prooi aan vernielzucht en brandstichting. Het schoolbestuur heeft er bij de gemeente meer dan eens op aangedrongen het schooltje af te breken. Dat is er nooit van gekomen. Tot die laatste dag van januari in 2006... Dag Bijenkorfje.

Knuistenkoepel in ere hersteld

Knuistenkoepel
Knuistenkoepel

Lennisheuvel, 6 december 2009.

Ed en Marie-Jeanne van Abeelen restaureren voormalige boerderij

Op de het adres Brede Heide 14 in Lennisheuvel wonen Ed van Abeelen (45), zijn echtgenote Marie-Jeanne (43) en hun kinderen Gertjan (13), Femke (11) en Eva (8). Ed en Marie-Jeanne hebben de boerderij in 1993 gekocht. Ed, die zelf aannemer is, was voornemens de boerderij eigenhandig op te knappen. Toch heeft het nog tot 2001 geduurd voordat hij daadwerkelijk kon beginnen. Al die jaren woonde het jonge gezin in een tijdelijke woonruimte naast de boerderij. Marie-Jeanne en Ed hadden zich toen al voorgenomen de oude naam van de boerderij in ere te herstellen. Zondag 6 december jl. is die wens vervuld.

Jaren geleden vertelde Marie-Jeanne al eens in "Rond Kerk en Orion": "Vroeger wist iedereen waar de Knuistenkoepel was, maar met de ruilverkaveling in de jaren '80 zijn veel landwegen in het buitengebied van Lennisheuvel verdwenen. Andere landwegen zijn verhard en kregen van de gemeente een naam. Het weggetje naar Eijkemans werd Knuistenkoepel gedoopt, maar in feite hoort die naam hier thuis. Als onze boerderij klaar is zetten we dan ook met grote letters Knuistenkoepel op de voorgevel."

Ed vertelt dat de naam Knuistenkoepel al heel oud is. "Tot 1930 stond op deze plek een boerderijtje met een heel aparte stijl. Het had meer weg van een kapel dan van een boerderij. Het verhaal gaat dat de toenmalige eigenaar op zijn erf een soort prieeltje had gebouwd in de vorm van een koepel. Als bouwmateriaal zou hij daarvoor boomstronken hebben gebruikt. Knuisten noemden ze dat vroeger. En zo moet de naam Knuistenkoepel zijn ontstaan."

"Dat oude boerderijtje is op een kwade dag tot de grond toe afgebrand. Van het verzekeringsgeld is toen een nieuwe en voor die tijd heel moderne boerderij gebouwd; met een inpandige stal voor ongeveer 20 koeien. Die boerderij is in 1933 gekocht door Jan van der Heijden die er 20 jaar heeft geboerd. Daarna hebben zijn zonen Grad en Theo van der Heijden met hun gezinnen de boerderij betrokken. Samen hebben ze op de Knuistenkoepel maar liefst dertien kinderen grootgebracht.

Ed en Marie-Jeanne wonen inmiddels vijf jaar op hun riante boerderij. Maar het was er nog steeds niet van gekomen om de Knuistenkoepel officieel te dopen. Dat hebben ze zondag 6 januari gedaan met een bescheiden feestje. Daar waren ook Theo, Betsie en Ida van der Heijden bij die op de Knuistenkoepel hun jeugd hebben door-gebracht en altijd veel belangstelling hebben getoond voor de restauratie. Theo, Betsie en Ida viel ook de eer te beurt het naambord van de Knuistenkoepel te onthullen.

"Donderdag 13 september 2001 zijn we met de sloop begonnen. Die datum zal ik niet makkelijk vergeten", vertelt Ed, "omdat een paar dagen eerder terroristen de Twin Towers invlogen. Met de hulp van een timmerman en een metselaar hebben we alles eigenhandig opgebouwd. Over de bouw hebben we 3,5 jaar gedaan. Het lag wel eens een half jaar stil. Want we bouwden als we er zin in hadden. Marie-Jeanne heeft in die tijd ook niet stil gezeten. Ze heeft stevig mee aangepakt." "En vooral veel, heel veel koffie gezet", valt Marie-Jeanne haar man lachend bij.

Tijdens een rondgang door de imposante boerderij toont Marie-Jeanne zich buitengewoon tevreden met het eindresultaat. Ze is vooral in haar nopjes met de prachtige, ruime hal waar een brede trap naar de eerste verdieping voert. "In het huis waar wij vroeger woonden hadden we een halletje van niks. Ik heb mezelf toen beloofd: als ik nog eens een huis bouw wil ik een grote hal. Dat die er echt is gekomen is te danken aan onze architect. De ingang van de boerderij is altijd aan de zijkant geweest. Wij dachten dat we aan de gevels niks mochten veranderen. Maar de architect heeft de ingang naar de voorgevel verplaatst en daarachter was volop ruimte voor een mooie, grote hal".

Boerderij Korte Heide 6

Langgevelboerderij Korte Heide 6 Lennisheuvel
Langgevelboerderij Korte Heide 6 Lennisheuvel

Lennisheuvel, 20 februari 2010.

De boerderij Korte Heide 6 is eind februari 2010 gesloopt. De boerderij moest wijken voor het datacenter van de Rabobank op bedrijventerrein Vorst. Mevrouw Mahie heeft de boerderij in 1915 laten bouwen. De eerste bewoner was Jan van de Heijden met zijn gezin. In de jaren daarna hebben Hannes van de Pas, Haske Brands met vrouw en 14 kinderen en de broers Gerard en Lambert van de Staak op de boerderij gewoond. De familie van de Staak woonde zelf in Boxtel maar de zoons woonden op de boerderij. Tot eind 1970 heeft Jas Schellekens met vrouw en 4 kinderen op de boerderij gewoond. Deze was eerst kleiner, met alleen een koeienstal en een schuur (waar de 2 grote deuren aan de voorkant zitten). Later heeft Jas Schellekens er een stuk aangebouwd voor varkensstal. Nog weer wat jaren later heeft hij ook nog een varkensstal achter het huis gebouwd. Jas Schellekens heeft de boerderij eind 1970 verkocht aan de familie Van de Wijdeven. Deze zat in de wijnhandel en woonde met zijn familie in Zuid Frankrijk. Hij had 11 kinderen maar de meesten waren al het huis uit. Van de Wijdeven is begonnen aan een rigoreuze verbouwing waarbij het hele stalgedeelte tot woonhuis is verbouwd. De laatste bewoners waren Martien, Rianne† en Mieke Tielen die vanaf 1982 op de boerderij hebben gewoond. Tielen heeft de verbouwing, die nog maar gedeeltelijk klaar was, afgerond toen hij in februari 1982 op de boerderij kwam. In de tijd dat Tielen er gewoond heeft is het huis drie keer van adres veranderd. Eerst was het Vorst 23, later werd het Boseind 26 en de laatste jaren was het Korte Heide 6.

Sint-Jozefkapel

Sint-Jozefkapel
Op de plaats waar vroeger een kapel zou hebben gestaan, is op 26 september 2010 de nieuwe kapel geopend. De kapel is grotendeels gebouwd met hergebruikte materialen. De zes banken in de kapel zijn afkomstig uit de Sint-Theresiakerk en het brandgeschilderde raam werd geschonken door een inwoner en is afkomstig uit Zuid-Frankrijk. Inwoners en bedrijven hebben vrijwillig geholpen met het bouwen van de kapel. Ook leerlingen van het Baanderherencollege in Boxtel hebben geassisteerd. Zij worden opgeleid tot leidekkers en gebruikten de kapel als leerproject. Op youtube staat een filmpje van de bouw en de feestelijke opening van de kapel.


Oude boerderij familie Van Gestel

Oude boerderij familie Van Gestel
Oude boerderij familie Van Gestel
Lowieke Bergmans op de bok
Lowieke Bergmans op de bok
De boerderij van de familie Van Gestel stond aan de Brede Heide bij de kruising met de straat Lennisheuvel. In 19.. heeft Van Gestel verderop aan de Brede Heide een nieuw huis met een schuur gebouwd. De oude boerderij is kort daarna afgebroken.
Op de foto rechts ziet u links de oude schuur bij de boerderij van Van Gestel. Op de platte wagen zit Lowieke Bergmans. We kijken in de richting van de St.Theresiakerk en zien dat zowel links als rechts de bebouwing nog moest komen.
Bel voor meer informatie Caspar Willers, 0411-674168.
Persoonlijke instellingen