Geschiedenis van Lennisheuvel - Inleiding

Uit LennisWIKI

Ga naar: navigatie, zoeken
Hoeve "De Armehoef"
Oorspronkelijk boerendorp

Lennisheuvel is van oorsprong een boerendorp. 75 jaar geleden was het feitelijk niet meer dan een gehucht met hier en daar een verdwaalde boerderij. Pas na de tweede wereldoorlog heeft Lennisheuvel zich geleidelijk ontwikkeld. Toch is Lennisheuvel nog in veel opzichten een agrarische gemeenschap. Veel dorpelingen hebben familie in het boerenbedrijf of ze zijn zelf boer geweest. De boeren die in de omgeving van Lennisheuvel nog een agrarisch bedrijf uitoefenen zijn meestal varkenshouder of veehouder. Daarnaast zijn er enkele boomkwekerijen en een biologisch tuinbouwbedrijf.

Tot rond 1800 was heel het grondgebied van Lennisheuvel eigendom van de kasteelheren van Stapelen. Terwijl Boxtel al behoorlijke wegen had en redelijke verbindingen naar andere plaatsen, bleef het met de infrastructuur in Lennisheuvel droevig gesteld. Er waren wat stoffige zandwegen met diepe karrensporen die 's winters veranderden in onbegaanbare modderpoelen. Alleen de kern van Lennisheuvel bleef droog.

Toen de heren van Boxtel de dienst uitmaakten in Lennisheuvel was het gehucht omgeven door bossen en heidevelden. Bouwland was er weinig. Er woonden een paar grote boeren. Voor de rest bestond de bevolking uit keuterboertjes die voor een dagloon van 75 centen bij grote boeren in Boxtel en elders gingen werken. Thuis hadden ze een koe en een paar kalveren waarmee ze wat kleingeld verdienden. Groenten en fruit haalden ze uit eigen tuin, kippen zorgden voor de eitjes en van tijd tot tijd stopten ze een varken in de pekelkuip. Zolang ze geen tegenslag op stal hadden en zelf gezond bleven konden ze het best rooien. Ze waren tevreden met wat ze hadden en als ze konden werken voelden ze zich rijk.

Lennisheuvel kwam er een beetje bovenop toen aan het begin van de 19e eeuw het 'Kinderbosch' ontstond, een landgoed van ongeveer 178 ha. Maar toen de eerste eigenaar, de heer Heijermans, het beheer aan zijn zoon overdroeg raakte het landgoed in verval. Later kwam het landgoed in handen van de Stichting Spaarfonds voor Bodemcultuur te Leiden. Die deelde de grond van het landgoed op in kavels en liet er in 1922 en de jaren daarna 15 boerderijen op bouwen. In die tijd zijn er van heinde en ver boeren naar Lennisheuvel getrokken om zich op de nieuwe ontginningen te vestigen. Namen die nog aan die periode herinneren zijn 'Boschhof' (Kinderbos 10), 'Steinsche Kamp (Kinderbos 15) en 'Grenshuis'. Deze woning brandde in de jaren veertig af en werd niet herbouwd. De woning Kinderbosch 11 is ook door het Spaarfonds gebouwd maar heeft nooit een naam gekregen.

De prent rechtsboven toont de Armehoef, een voormalige boerderij op de hoek van de Mijlstraat en de Armehoefstraat. De Armehoef is zo genoemd, omdat ze indertijd eigendom was van het Burgerlijk Armbestuur in Boxtel. De hoeve is rond 1950 aan Jan van Kasteren verkocht.

Persoonlijke instellingen