LennisWIKI:Algemeen voorbehoud

Uit LennisWIKI

Ga naar: navigatie, zoeken

Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen, foto's en ander materiaal op LennisWiki.

Deze internet-encyclopedie wordt uiteindelijk geschreven door het publiek. Hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die zichzelf kennelijk deskundig acht, mag wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd. Zoals de ervaring van de deelnemers op andere wiki-pagina's leert, is de tendens dat artikelen steeds uitgebreider en juister worden; incidenteel zal een terugval kunnen voorkomen.

Het is dan ook verstandig om naast deze encyclopedie ook andere naslagwerken of specialistische boeken te raadplegen.

Onjuistheden corrigeren

Ziet u een onjuistheid? Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij die - als u zeker bent - zelf meteen te verbeteren, of -als u niet zover wilt gaan- een opmerking hierover te maken op de overlegpagina die bij iedere pagina hoort. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die aan LennisWIKI bijdragen (en dat is het publiek, dus ook uzelf) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de artikelen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.

Persoonlijke instellingen