LennisWIKI:Info

Uit LennisWIKI

Ga naar: navigatie, zoeken

LennisWiki is een project voor en door de gemeenschap van Lennisheuvel. Het initiatief voor dit project is genomen door de Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel, afgekort CROL, opererend onder de Stichting Rond Kerk en Orion; meer in het bijzonder door Jeroen Schuijt en Twan Tiebosch.

Kenmerken van het project

LennisWiki is een echte wiki, hetgeen betekent dat elke inhoudelijke pagina door iedere willekeurige geregistreerde bezoeker bewerkt kan worden. In vergelijking met andere concepten om informatie te verzamelen heeft dit tot gevolg dat LennisWiki, daar waar het actuele informatie betreft, in het algemeen zeer snel bijgewerkt is. Daar is het concept ook naar genoemd: 'wikiwiki' betekent in het Hawaïaans 'snel'.

Kenmerkend cq bepalend voor het project en het succes ervan is tevens het feit dat de inhoud deels rechtenvrij is. Eenieder is gerechtigd de inhoud kosteloos te verspreiden en/of te wijzigen, terwijl niemand de toegang tot een uit LennisWiki overgenomen en eventueel gewijzigde inhoud kan worden onthouden.

LennisWiki presenteert zich daarbij uitdrukkelijk als een encyclopedie en niet als een woordenboek, discussieforum of webportaal.

Richtlijnen en basisregels

LennisWiki is arm aan regels, maar hanteert toch enkele basisprincipes, waarvan een zeer belangrijke is dat het geen teksten aanvaardt die auteursrechten schenden. Alle artikelen hebben daarbij zogenaamde 'overlegpagina's' om onduidelijkheden of twistpunten te bespreken. Verder is het gebruik van beledigende taal en beschuldigingen aan het adres van individuen niet toegestaan. De redactie behoudt zich het recht voor om in dergelijke situaties teksten te verwijderen en/of de toegang voor de betreffende gebruiker op te schorten.

Persoonlijke instellingen