Oorsprong van de naam Lennisheuvel

Uit LennisWIKI

Ga naar: navigatie, zoeken

Hertganck van Lennishuevel

Vóór de kadastrale indeling in 1832 was Boxtel ingedeeld in negen herdgangen. Elk van deze negen herdgangen had een vertegenwoordiger in het dorpsbestuur. Deze Negenmannen werden door de herdgangen zelf gekozen en hadden beslissende zeggenschap in algemene dorpszaken. De "hertganck van Lennishuevel" bestond al in 1629. Later werd in officiële stukken "den hertganck van Lennishuevel" soms vervangen door de omschrijving "den gehuchte van Lenisheuvel" (of Lennisheuvel).

Uit oude documenten zijn verschillende omschrijvingen bekend voor het toponiem Lennisheuvel. We noemen er een paar: Lenneshovell (1352), Lennenshoevel (1371), Lensheuvel (1673), Lennis Heuvel (1743) en Lennens Heuvel (1823). In zijn boek 'Nederlandse plaatsnamen' schrijft G van Berkel dat de naam Lennisheuvel is samengesteld uit 'heuvel' en een nog onverklaard toponiem 'lennen' of 'lennens'. Drs. Wim Veekens van de Boxtelse Heemkundekring gaat verder. Hij veronderstelt dat de vormen lennen, lennens, lens en lennis allemaal zijn afgeleid van de doopnamen Leonardus en/of Laurentius. Vooral de doopnaam Laurentius was vroeger heel populair omdat de arme ziel door zijn tijdgenoten levend werd geroosterd.

Volgens een bezoeker van onze site, de heer Lennis Steenwinkel uit Amsterdam, komt de naam Lennis van een oude Romeinse veldheer met de naam Leonidas. De Romeinen zouden vroeger in Noord- Brabant vestigingen hebben gehad. Een van hun veldheren heette Leonidas, in Brabant verbasterd tot Leunis. Er zou vroeger in de buurt van Lennisheuvel ook een Leunisdijk hebben bestaan. Lennisheuvel zou gebouwd zijn op de overblijfselen van deze oude vesting.

De heer Lennis Steenwinkel schreef ons: "Ik heb ongeveer 25 jaar geleden met een van uw waarschijnlijk reeds lang overleden pastoors gesproken die veel aan naamonderzoek deed. Hij was toen al erg oud en woonde in Boxtel. Jammer genoeg ben ik zijn naam vergeten. Ik ben bij hem terecht gekomen omdat ik probeerde te achterhalen waar mijn naam, ook Lennis, vandaan kwam. Eerlijk gezegd vind ik het aannemelijker dat Lennis een verbastering van Leonidas en/of Leunis is dan van Leonardus of Laurentius."

Samenvatting
Vooralsnog gaan deskundigen er van uit dat de naam Lennisheuvel verklaard kan worden als: "Een verhoging in het landschap, bewoond door een persoon met de naam Lennen of een daaraan verwante naam." Anderzijds is het hoogst interessant te bedenken dat de naam Lennisheuvel mogelijk van een Romeinse veldheer af zou stammen.

Persoonlijke instellingen