Personen

Uit LennisWIKI

Ga naar: navigatie, zoeken
Pastoor Manders
Pastoor Manders
Bouwpastoor Manders

Pastoor A.J.H. (Arnoldus) Manders is voor Lennisheuvel van onschatbare betekenis geweest. Het was een harde werker die zich voluit heeft ingezet voor de bouw van de St.Theresiakerk en de St.Theresiaschool. Ook de bouw van gemeenschapshuis 'Orion' is mede te danken aan Arnoldus Manders. Pastoor Manders is in 1966 op 84-jarige leeftijd in Beuningen overleden, waar hij sinds 1950 als emeritus verbleef.

Tot 13 juni 1926 was Arnoldus Manders kapelaan in de parochie St.Jan's Onthoofding te Liempde. Maar al in het voorjaar van 1925 was hij door de bisschop gevraagd de stichting van de nieuwe parochie in Lennisheuvel voor te bereiden. Toen was ook al de naam bekend. Na ampel beraad besloot de toenmalige kerkcommissie de in 1925 heilig verklaarde 'Kleine H.Theresia van Lisieux' als patrones van de nieuwe parochie te kiezen. In oktober 1925 werd de eerste steen gelegd door kanunnik mgr. J.P. van den Heuvel, rustend priester op Duinendaal. Ambitieus als hij was kon ook kapelaan Manders niet wachten. Nog diezelfde winter begon hij zijn werk in Lennisheuvel. In 1950 ging hij met emeritaat, hij was toen 68 jaar oud.

Legendarisch is het verhaal dat hij 's avonds te voet van Liempde kwam, gewapend met een stallantaarn, om de weg naar zijn toekomstige standplaats te vinden. Geen gemakkelijke tocht; want in de winter waren de zandwegen door wateroverlast nagenoeg onbegaanbaar.


Bovenmeester Piet Maas
Bovenmeester Piet Maas
Bovenmeester Piet Maas

Petrus Johannes Maas, geboren te Druten op 18 juni 1871 was van 1924 tot 1930 hoofd van de openbare lagere school in Lennisheuvel in de Mijlstraat en van 1930 tot 1933 hoofd van de katholieke lagere school in Lennisheuvel.

Op 1 oktober 1924 was het feest in Lennisheuvel. Op die dag werd de openbare lagere school in de Mijlstraat geopend. Bij die gelegenheid werd ook het eerste hoofd van de school, meester P.J. Maas, Piet, feestelijk ingehaald. Meester Maas had met nog twee andere onderwijzers gesolliciteerd op een advertentie in "De Katholieke School". Daarin werd een hoofd gevraagd voor de te openen school voor gewoon Lager Onderwijs in het gehucht Lennisheuvel. Bezit van de Akte Landbouw strekte tot aanbeveling en de benoemde (het hoofd) was verplicht in het gehucht Lennisheuvel te (gaan) wonen.

Meester Piet Maas werd bovenmeester over 76 leerlingen, waaronder één gereformeerde leerling. De leerlingen kwamen uit het Kinderbos, de Brede Heide, de Vorst en het zuidelijk deel van de Mijlstraat. Daarnaast bezochten ongeveer 30 leerlingen de Aloysiusschool in Boxtel, in de volksmond algemeen bekend als de boerenschool. Het onderwijsteam bestond uit twee vaste leerkrachten: schoolhoofd Piet Maas en onderwijzeres mej. C.J.A. Hellemons, geboren 17 januari 1906. Daarnaast gaf kapelaan Van de Ven van de St.Petrusparochie godsdienstles. Op woensdagmiddag kregen de meisjes handwerkles van Gertruda Maas.

Persoonlijke instellingen