Straten

Uit LennisWIKI

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Beijersland

Beijersland. Het Groene Hart van Lennisheuvel
Beijersland.
Het Groene Hart van Lennisheuvel

De oude kern van Lennisheuvel onderscheidt zich van andere dorpen door een unieke structuur. De straat Lennisheuvel, de Armehoefstraat en de Mijlstraat vormen tezamen een driehoek met in het midden een groen gebied; het binnengebied, vanouds bekend als het Beijersland. Deze situatie kom je vrijwel nergens in Nederland tegen. Het is door de jaren heen zo gegroeid en tot op de dag van vandaag intact gebleven.

Tot 19..? was een deel van het Beijersland ingericht als processiepark. Het enige dat daar nog van over is zijn een aantal oude beuken. Indertijd stonden er twaalf beuken; symbool voor de twaalf apostelen.

Gescheurd Hemd

Het Gescheurd Hemd is de naam van de aanbouwwijk die vanaf 1990 is gerealiseerd aan de noordoostkant van het dorp. De bouw is gestart aan de straat Lennisheuvel. De naam van de wijk verwijst naar de vorm van de plattegrond, die zou lijken op een hemd met een scheur.

Voordat de wijk werd gebouwd was de aanblik van het dorp Lennisheuvel heel anders dan vandaag. Je keek vanaf de velden achter in de tuinen van de huizen aan de straat Lennisheuvel. Deze foto van C. Willers illustreert dat.

Blik over de velden richting de kerk voor aanbouw van het Gescheurd Hemd

Aan de huizen is in verschillende fasen gebouwd. De straatnamen verwijzen naar de geschiedenis: Pastoor Tilmanstraat, Pastoor Mandersstraat. In de jaren '90 zijn daar ploeg, Eg, Greep aan toegevoegd. De laatste uitbreiding dateert van 2005.

Mijlstraat

Aanleg Mijlstraat 1928

In de 15e eeuw was er al sprak van een Mijlstraat. Na de bouw van de kerk in Lennisheuvel in 1926 werd ook de Mijlstraat verhard. Deze foto dateert van 1928

Boerderijen 1959

Binnenkort worden meer foto's toegevoegd

Straat Lennisheuvel

Op de hoek van de straat Lennisheuvel en de Mijlstraat staat een kruisbeeld, welke is gemaakt door ...

Kruisbeeld op de hoek Mijlstr-Lennisheuvel

Armehoefstraat

De Armehoefstraat is vernoemd naar de boerderij Armhoef, hier op een oude ansichtkaart uit (jaartal onbekend)

Afbeelding:Armhoef.jpg

Een opname, gemaakt aan het begin van de 20e eeuw, van koopman-kruidenier Kees van der Sloot, vóór de "armenhoeve" in Lennisheuvel. Deze hoeve, waarnaar in 1957 de Armehoefstraat genoemd is, was eigendom van het plaatselijke armbestuur. Kees was 1 van de 10 kinderen van Antonius van der Sloot en Petronella van der Heijden. Het beroep van koopman-kruidenier hield in, dat bij de boeren kruideniersartikelen werden geruild tegen pluimvee, eieren en dergelijke. Deze producten werden dan weer verkocht, in Boxtel zelf of op de markt in Den Bosch. In de 2e helft van de 19e eeuw kwamen er in Boxtel steeds meer winkels. Vooral bakkers en slagers deden goede zaken. Vanaf de 80-er jaren kwam er veel concurrentie van venters en marskramers, die hun waren aan huis te koop aanboden. In het begin van de 20e eeuw groeide het aantal gespecialiseerde winkels. (bron: www.thuisinbrabant.nl / foto: heemkundekring Boxtel)

klik om te vergroten

Persoonlijke instellingen