lennisheuvel

Huis
 Lennisheuvel 

Sleutelkamer

prikbord  *  leestafel
Ons dorp Adressen Berichten Nieuws Links Opinie

Centrumplan Lennisheuvel

Lennisheuvel is een welvarend dorp met een bloeiend verenigingsleven. Omgeven door akkers en weilanden en vlakbij prachtige natuur- en cultuurgebieden zoals de Kampina en de Mortelen is Lennisheuvel een heerlijke plek om te wonen. Het dorpsleven speelt zich voornamelijk af in en om het dorpshuis, de school, de speeltuin, de kerk en het café tegenover de kerk. Al deze voorzieningen liggen naast en tegenover elkaar aan een straat met betrekkelijk veel doorgaand verkeer. Het straatbeeld maakt een keurige, verzorgde indruk maar wat er nadrukkelijk aan ontbreekt is een gezellige uitstraling. En daar willen we wat aan doen!

In de plannen van CROL wordt het centrum van Lennisheuvel een ontmoetingsplaats voor inwoners, een rustplaats voor toeristen en een speelplaats voor kinderen. Van het grasveld vóór en opzij van het dorpshuis willen we een echt dorpsplein maken. Compleet met een kunstwerk en een muziekkiosk voor de fanfare. Het meest beschutte deel van het dorpsplein wordt ingericht als rust- en ontmoetingsplaats. Voor dat doel zijn een aantal zitbanken en picnictafels gepland waar jong en oud kunnen genieten van een moment van rust. Schaduwrijke loofbomen onderstrepen de intimiteit van de ontmoetingsplaats. De straat waar het plein aan grenst leggen we omhoog en de sierbestrating van het dorpsplein trekken we door zodat rijbaan en plein visueel-ruimtelijk één geheel vormen. Een paar scherpe knikken in de rijbaan moeten ervoor zorgen dat automobilisten slechts met zeer matige snelheid het dorpsplein kunnen passeren.

Ook de omgeving van de school, de kerk, het café en de speeltuin is onderdeel van het centrumplan. Het ontwerp van CROL voorziet daarin met brede trottoirs, veilige oversteekplaatsen voor schoolkinderen, een heus kerkplein, een aantal jeu de boulesbanen in de speeltuin, een terras voor het dorpscafé, een rosarium en andere noodzakelijke groenvoorzieningen. De kerk hadden we aanvankelijk in het licht willen zetten. Maar om de torenuilen rust te gunnen hebben we dat plan laten varen. In plaats daarvan zijn de torenklokken verlicht.

Algemene voorzieningen
Bij de inrichting van het centrum staan voor CROL twee thema's centraal: leefbaarheid en veiligheid. Leefbaarheid houdt in dat het centrum van Lennisheuvel een vriendelijke, gemoedelijke sfeer moet uitstralen. Er zijn allerlei aspecten die daarbij een rol spelen. Een muziekkiosk, een kunstwerk, zitjes en groen zijn elementaire sfeermakers. Maar voor een geslaagde inrichting van het centrum willen we ook aandacht besteden aan het bestratingsmateriaal en de verlichting. Trottoirs van grijze, betonnen tegels, zoals elders in het dorp, zijn taboe. In het centrum van Lennisheuvel moeten trottoirs komen van klinkers. Eenzelfde opmerking kunnen we maken over de verlichting. CROL beschouwt de hele bebouwde kom van Lennisheuvel als een verblijfsgebied. Daarom hebben we de gemeente verzocht in heel Lennisheuvel de huidige verlichting met lagedruk natriumlampen te vervangen door wit licht. Het centrum willen we te zijner tijd verlichten met warmwitte lampen in decoratieve straatlantaarns.

CROL is met de gemeente ook in discussie over invoering van een 30 km-limiet voor heel Lennisheuvel. Het centrumplan voorziet in de verkeerstechnische aanpassingen die daarvoor nodig zijn. Er zijn voldoende hindernissen ingebouwd om hardrijders te ontmoedigen. Straks willen we ook geen vrachtverkeer in het dorp. Om doorgaand vrachtverkeer te weren zal CROL er bij het gemeentebestuur op aandringen bij alle invalswegen naar het dorp verbodsborden te plaatsen.

Het Centrumplan Lennisheuvel is een goed plan. Het is ontwikkeld met respect voor de wensen van alle inwoners en met liefde voor het Brabantse dorpsleven. Wij beseffen dat het een ambitieus plan is. Maar een wijze man of vrouw heeft eens gezegd: "Je komt nooit een stap vooruit als je met twee benen op de grond blijft staan".

Inmiddels is de herinrichting van het centrum klaar. In 2002 is het plan voor het grootste deel uitgevoerd zoals door CROL bepleit. Er staat een mooi kunstwerk en als kroon op het werk is op 6 juli 2003 een prachtige kiosk in gebruik genomen. Helemaal door vrijwilligers gebouwd!

Lennisheuvel. Een kern waar pit in zit.

Oversteekplaats bij de school
Oversteekplaats bij de school
Om de oversteekplaats voor schoolkinderen te markeren is in het Centrumplan ter hoogte van de school afwijkende bestrating gepland. CROL had eerder een zebrapad in gedachten maar dat was in 30 km-gebieden wettelijk niet toegestaan. Inmiddels is de wet veranderd. Dat blijkt uit informatie die de heer Toon Van Krieken, voorzitter van buurtvereniging Het Gescheurd Hemd, heeft ontvangen van het verkeersbureau 3VO. Inmiddels heeft de gemeente toegezegd dat er toch een zebrapad komt.

Klik op het kaartje voor een groot beeld (408 kB).

Dit wordt het hart van Lennisheuvel. Hier komt een groot plein, compleet met een muziekkiosk, kunstwerk, zitbanken en picnictafels.

Terug