lennisheuvel

Huis
 Lennisheuvel 

Sleutelkamer

prikbord  *  laatste nieuws
Ons dorp Agenda Adressen Berichten Links Opinie Leestafel
 
Lennisheuvel
Stralend middelpunt van het Groene Woud

Lokatie 150kV hoogspanningsstation

klik op afb

Je zou er haast medelijden mee krijgen, met wethouder Wim van der Zanden. In een afgeladen zaal van café De Trol werd hij donderdag 31 januari 2013 urenlang bestookt met lastige vragen, boze opmerkingen en verwijten. En dat allemaal om een 150 kV hoogspanningsstation dat Lennisheuvel niet in de buurt van het dorp wil hebben. Want dat de mensen in Lennisheuvel doodsbenauwd zijn voor dat stroomstation is de wethouder wel duidelijk gemaakt. De avond was bedoeld om de mensen te informeren maar Van der Zanden en zijn companen konden weinig goed doen.

Het begon er al mee dat de wethouder zich ervoor moest verontschuldigen dat sommige omwonenden geen uitnodiging hadden ontvangen. CROL was vooral boos dat de commissie niet was betrokken bij het zoekproces naar een geschikte lokatie. Op de vraag van Twan Tiebosch waarom de gemeente de Werkgeversvereniging Boxtel (WeB) wel bij het zoekproces heeft betrokken en niet de Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel (CROL) kreeg hij geen antwoord. Vervolgens stak Frans Scholte van Enexis een PR-verhaaltje af waar niemand op zat te wachten en Richard Jansen van TenneT kon geen toelichting geven op de effecten van magnetische straling op mensen. Ton Jonkers ontstak daarover in woede: "Als jullie niet weten wat de invloed is van straling op het ontstaan van leukemie, dan ga je toch niet bij een woonwijk zitten?"

Haast
De Rabobank heeft haast met het hoogspanningsstation. Op 1 januari 2014 zou het moeten draaien anders raakt de stroomvoorziening van het datacenter én Boxtel in gevaar. Samen met het WeB schijnt gezocht te zijn naar een lokatie die direct beschikbaar is. Volgens de wethouder is het terrein van Biomerieux in beeld geweest maar dat is niet te koop. Er is gekeken naar het terrein achter VDL langs het spoor. Dat viel af omdat er ondergrondse leidingen liggen. Er is ook gedacht aan de lokatie waar eerder een vergunning is aangevraagd om naar schaliegas te boren. Die grond is verhuurd aan Cuadrilla en de gemeente kan het huurcontract niet eenzijdig opzeggen. Uiteindelijk bleef alleen de lokatie op Vorst-A over, direct achter de groenstrook. Er schijnt toen aan het WeB gevraagd te zijn: "Wat vinden jullie ervan?" En die vonden het prima als de zichtlokatie langs de Keulsebaan maar beschikbaar bleef. Letterlijk zei de wethouder daarover: "Deze lokatie is gekozen om op 1 januari 2014 klaar te zijn. Was die tijdsdruk er niet geweest dan zouden we een andere lokatie hebben gekozen. Maar de Rabobank dringt aan op haast. Het stroomstation had al in 2012 klaar moeten zijn."

Geluid en straling
Het stroomstation is gepland links naast het Rabodatacenter pal tegen de groenstrook. De trafo's zijn geplaatst in betonnen bunkers waardoor het geluid tot een minimum is gereduceerd, zegt Enexis. Maar de gezinnen die dichtbij aan de andere kant van de groenstrook wonen zijn daar verre van gerust op. Volgens Jeroen van de Velden produceren de koelelementen van het datacenter 31,8 dB(A) tegen de gevel van zijn huis. Daar komen in de nabije toekomst nog een aantal koelelementen bij. "Tel je dat op bij het geluidsniveau van het kV-station dan kom je geheid ver over de maximaal toegestane 32 dB(A)."

Nog meer zorgen maakt men zich over de straling van het kV-station. Het is bekend dat langdurige blootstelling aan een magnetische straling vooral bij kinderen leukemie kan veroorzaken. Om dat gevaar te beperken is wettelijk vastgelegd dat de magnetische veldsterkte ter hoogte van 'gevoelige bestemmingen' (woningen, scholen e.d) niet hoger mag zijn dan 0,4 microTesla. Op de tekeningen die TenneT laat zien komt de stralingscontour van 0,4 microTesla niet voorbij de groenstrook. Maar daar is niemand gerust op. Ook veldsterkten tussen 0,2 en 0,4 microTesla lijken niet helemaal onschuldig. Een van de aanwezigen merkt slim op: "Kun je het kV-station laten overgroeien zoals het datacenter?" TenneT weet het (weer) niet maar belooft het uit te zoeken.

Wethouder van der Zanden heeft ook nog een goed bericht voor Lennisheuvel:
"Het voordeel van deze lokatie is dat de stroomvoorziening voor Lennisheuvel is gegarandeerd."

 

 

Veel vragen
Tijdens de pauze werden alle toehoorders in de gelegenheid gesteld schriftelijk vragen in te dienen. Dat waren er veel. Zoveel dat het onmogelijk was ze die avond allemaal goed te beantwoorden. Daarom is besloten daarvoor nog een nieuwe voorlichtingsavond te organiseren.
Ook voor de mensen die ondergrondse leidingen door hun grond krijgen wordt een voorlichtingsavond georganiseerd.

Eén antwoord hebben we al. Op de vraag: "Hoe verhoudt zich een 150 kV hoogspanningsstation tot de groene uitstraling van Natuurpark Boscheind en het plan Landschap van Allure?'', antwoordde de wethouder: "Die zaken bijten elkaar niet."

Voor het antwoord op de andere vragen ga je naar de site van de gemeente Boxtel. Daar vind je ook de geluid- en stralingscontouren van het gewraakte hoogspanningsstation. Klik hier.

Wethouder Wim van der Zanden

Lokatie 150kV hoogspanningsstation kV-station zorgt voor veel ophef.

Aanvullende informatie
Op internet is veel informatie te vinden over de gezondheidsrisico's van magnetische straling. Hierbij alvast een paar links. Komen we meer relevante informatie tegen dan zullen we die onmiddellijk toevoegen.

Kinderleukemie
Ziekte onder hoogspanning
Medisch milieukundigen
Leukemie bij hoogspanningslijnen
Hoogspanning en kinderleukemie

Laatste nieuws
Enexis heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van een kV-station bij Lennisheuvel. Volgens wethouder Van der Zanden paste de eerdere aanvraag niet in het bestemmingsplan Vorst-A. Naar verwachting schuift het kV-station ongeveer 12 m op in noordwestelijke richting. Van der Zanden heeft de direct aanwonenden en het actiecomité 'Zeg nee tegen kV' persoonlijk geïnformeerd over deze 'revolutionaire' ontwikkeling.

 

 

 

 

 

 

Met zichtbaar ongenoegen luistert Lennisheuvel naar de uitleg van Enexis, TenneT, Rabobank en de gemeente.