top of page

BURENHULP

CONTACTGEGEVENS:

Per e-mail: burenhulplennisheuvel@gmail.com

Telefonisch: 06-224 299 98 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)

Wat doen wij?

Burenhulp Lennisheuvel wil ertoe bijdragen dat bewoners van Lennisheuvel elkaar gemakkelijk weten te vinden voor kortstondige hulp, vervoer, of een gezamenlijke activiteit.

Een telefoonteam - waarin 9 mensen om beurt een week de telefoon bemensen - brengt vraag en aanbod bij elkaar. Daarnaast organiseert de initiatiefgroep van Burenhulp ontmoetingsactiviteiten, themamiddagen en andere initiatieven om mensen - jong en oud – met elkaar in contact te brengen. Het team van gastvrouwen ondersteunt waar nodig bij gezamenlijke activiteiten.

Onderlinge hulp en het matchen van hulpaanbod en vraag naar hulp

  • Een groot aantal mensen heeft zich beschikbaar gesteld voor verschillende hulpvragen en diensten.

  • Het telefoonteam koppelt een hulpvraag aan een aanbieder. Deze wordt eerst door ons benaderd. Nadat wij met de hulpvrager hebben kortgesloten, neemt de aanbieder contact op met de hulpvrager voor verdere afspraken.

  • Alles gebeurt in principe op vrijwillige basis. Voor vervoer wordt een vergoeding van € 0,20 per kilometer gevraagd. Indien gewenst kunnen hulpvrager en hulpbieder vaste afspraken maken.

  • Burenhulp is niet bedoeld voor professionele hulp of commerciële diensten. Desgewenst kunnen we hiernaar verwijzen.

bottom of page