Werkkamer
Wijkberaad Rond Kerk en Orion CROL
Huis
Lennisheuvel
logo Lennisheuvel.nl
Beste kamer
Werkkamer
Opkamer
Huiskamer
Tuinkamer
Speelkamer
Sleutelkamer
Plattegrond
Prikbord

E-mail
huismeester

Stichting "Rond Kerk en Orion"

Het kerkdorp Lennisheuvel is al 44 jaar vertrouwd met een actief overlegorgaan. Aanvankelijk als parochieberaad. Later, in 1982, is de Stichting "Rond Kerk en Orion" opgericht. Toen is de naam parochieberaad veranderd in Wijkberaad. De Stichting heeft twee belangrijke doelstellingen:
1. De leefbaarheid van Lennisheuvel en het welzijn van de inwoners te bevorderen.
2. Waarborgen dat het Wijkberaad in Lennisheuvel goed functioneert.
Tot nu toe is de Stichting in beide opzichten goed in geslaagd. Het Wijkberaad heeft een gevestigde reputatie en de vergaderingen worden iedere maand goed bezocht.

Activiteiten
De Stichting zorgt ervoor dat voorstellen, wensen en ideeŽn die in het Wijkberaad behandeld zijn, onder de aandacht van terzake verantwoordelijke instanties worden gebracht. Er is regelmatig contact met de gemeente en andere overheden. Het Wijkteam speelt in het overleg met de overheid een prominente rol. Verder organiseert de Stichting om de twee jaar een nieuwkomersavond. Dat is altijd een gezellig feest waar veel nieuwkomers nog lang met plezier aan terugdenken. De nieuwjaarsbijeenkomst is inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks weerkerende traditie.


De Stichting geeft maandelijks het nieuwsblad "Rond Kerk en Orion" uit. Daarin kunnen alle bewoners van het Huis Lennisheuvel lezen wat er in het Wijkberaad besproken is. In het blad staan ook kerkberichten en andere voor Lennisheuvel belangrijke mededelingen.
Redactie en opmaak worden verzorgd door Toon van Grinsven.
Sinds februari 2020 verschijnt RKO met een cover in kleur.

Gids Lennisheuvel
Een andere belangrijke periodiek die de Stichting uitgeeft is de Gids van Lennisheuvel. Deze Gids verschijnt iedere twee jaar en beoogt alle inwoners van Lennisheuvel te informeren over de mensen, organisaties en verenigingen die bij het openbare leven in Lennisheuvel betrokken zijn. Ook voor belangstellenden elders is de Gids van Lennisheuvel een waardevolle bron van informatie. Het nieuwsblad "Rond Kerk en Orion" en de Gids van Lennisheuvel worden bij alle gezinnen in Lennisheuvel huis-aan-huis bezorgd. Als blijk van dank voor hun werk krijgen de bezorgers en verzorgers ieder jaar een feestavond aangeboden.

Huis Lennisheuvel
Het belangrijkste informatie- en communicatiemedium van Lennisheuvel is deze internetsite. Het is een initiatief van Toon van Grinsven die de site heeft bedacht als een digitaal huis compleet met een aantal kamers: het Huis Lennisheuvel. Het domein Lennisheuvel.nl is in 2001 geregistreerd en wordt door huismeester Toon van Grinsven met toewijding en plezier bijgewerkt en aangevuld.

LennisWIKI
LennisWIKI is het initiatief van Jeroen Schuijt en Twan Tiebosch, twee medewerkers van CROL, die zich tot taak hebben gesteld de geschiedenis van Lennisheuvel te schrijven. Dat doen ze niet alleen; dat kunnen ze ook niet alleen. Ze willen het doen samen met alle inwoners van Lennisheuvel. Voor dat doel is aan het Huis Lennisheuvel een speciale website gekoppeld: LennisWIKI.

LennisWIKI is een website waarop bezoekers zelf informatie kunnen toevoegen of aanpassen. Om misbruik te voorkomen moet men zich voor LennisWIKI wel eerst aanmelden. Wie dat doet kan de inhoud van de site bewerken: teksten toevoegen, teksten van anderen aanpassen en/of aanvullen en foto's toevoegen. Op die manier ontstaat geleidelijk een compleet document over de geschiedenis van Lennisheuvel.


"Bestuur Stichting Rond Kerk en Orion"

Statuten
van de Stichting Rond Kerk en Orion.