Werkkamer
Wijkberaad Rond Kerk en Orion CROL
Huis
Lennisheuvel
logo Lennisheuvel.nl
Beste kamer
Werkkamer
Opkamer
Huiskamer
Tuinkamer
Speelkamer
Sleutelkamer
Plattegrond
Prikbord

E-mail
huismeester


Wijkberaad Lennisheuvel

(op 11 april 2016 is de naam wijkberaad veranderd in dorpsberaad)

Iedere tweede maandag van de maand is er in het gemeenschapshuis Orion een vergadering van het Wijkberaad. Op het Wijkberaad zijn alle bewoners van het Huis Lennisheuvel welkom. Gewoonlijk wordt de vergadering bezocht door vertegenwoordigers van diverse verenigingen in Lennisheuvel. Maar als zich bijzondere ontwikkelingen voordoen weten ook andere dorpelingen de weg naar het Wijkberaad te vinden. Het Wijkberaad heeft een vaste agenda. Alle verenigingen en organisaties komen aan het woord. Ze krijgen alle tijd om hun plannen toe te lichten en nieuwe activiteiten met elkaar af te stemmen. Daarnaast is er volop gelegenheid met elkaar te praten over zaken van gemeenschappelijk belang.

Verenigingsleven
Het Wijkberaad Lennisheuvel bestaat al 44 jaar. In die periode heeft het Wijkberaad haar bestaansrecht overtuigend bewezen. Dankzij het Wijkberaad heeft Lennisheuvel een bloeiend verenigingsleven. Het Wijkberaad stond aan de wieg van een respectabel aantal verenigingen. Veel verenigingen van het eerste uur bestaan nu nog.

Leefbaarheid
In het begin van de jaren '80 liep het inwonertal van Lennisheuvel zo snel terug dat de leefbaarheid gevaar liep. Door gebrek aan leerlingen liep ook het voortbestaan van de school ernstig gevaar. Er was dringend behoefte aan een bouwlokatie voor jonge gezinnen. Die bouwlokatie is er gekomen dankzij de inspanningen van het Wijkberaad.

Nieuwtjes

Wijkteam
Het wijkteam bestaat niet meer. Het wijkteam is vervangen door een wijkmakelaar die de belangen van Lennisheuvel bij de gemeente aankaart.


Wijkberaad