top of page

KERK

CONTACTGEGEVENS:

Voorzitter: Chris Snik

Secretaris: Sandra van Avort

Secretariaat Heilig Hart: 0411-672212

Aandacht voor zieken: Riek Kurtjens (0411-673151) / Helma Rombouts (0411-672594)

Meer over de Kerk in Lennisheuvel:

Als gevolg van de groei van het aantal gelovigen in Lennisheuvel werd in 1926 een derde parochie in Boxtel gesticht: de Sint-Theresiaparochie, toegewijd aan de Heilige Theresia van Lisieux die juist een jaar eerder heilig verklaard was. Tot eerste pastoor werd Arnoldus Manders benoemd, kapelaan van de parochie van Sint-Jan's Onthoofding te Liempde. Het ontwerp voor de kerk was van de Maastrichtse architect J. van Groenendaal. Op 30 juni 1926 werd de kerk door Mgr. Oss, plechtig ingezegend. Als gevolg van geldgebrek duurde het tot 1931 voordat de Sint Theresiakerk door de bisschop werd gewijd. Dat was ook de reden dat de kerk voornamelijk met gebruikte spullen uit andere kerken werd ingericht. Tot verdriet van pastoor Manders had de Theresiakerk maar één toren. De pastoor had liever een kerk met twee torens gehad maar ook daar was geen geld voor. Victor Tilman volgde Pastoor Manders in 1950 op. In 1988 werd Norbert Smulders pastoor in Lennisheuvel tot 1993. Vanaf toen moest Lennisheuvel het zonder eigen parochieherder stellen. Maar toen de Maria Reginaparochie in 2006 ophield te bestaan als zelfstandige parochie, werd Harrie van den Tillaart pastoor van de Sint-Theresiaparochie alwaar hij met open armen werd ontvangen.

In 2016 kwam een fusie tot stand tussen de kerken van Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel, waardoor de zelfstandige St. Theresiaparochie ophield te bestaan. Sindsdien maken we als geloofsgemeenschap St. Theresia actief deel uit van de H. Hartparochie.

Naast het onderhouden van het kerkgebouw, de begraafplaats en de tuin proberen we een religieuze en spirituele ontmoetingsplaats voor Lennisheuvel en omgeving te zijn. Ondersteund door een flink aantal vrijwilligers houden we regelmatig vieringen in de kerk, waaronder woord- en communievieringen. En er kan gedoopt, gehuwd en begraven worden. Aan de vieringen van Kerstmis, Pasen en Allerzielen wordt veel aandacht besteed en de jaarlijkse St. Theresiadag is altijd een feestelijke gebeurtenis.

We houden ons momenteel ook bezig met een oriëntatie op de toekomst. We willen behalve een vierende kerk tevens een kerk zijn, die open staat van andersoortige activiteiten met een betekenisvol , spiritueel, cultureel karakter. Zo is onze kerk regelmatig decor voor concerten van koren of muziekensembles, dient ze als trouwlocatie en wordt ze gebruikt voor afscheidsvieringen met een bijzondere opzet.

Ook de kleine zaken nemen we ter harte: iedere maandagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur kunt u een praatje komen maken bij een kopje koffie in de Uitwijk. En overdag is de kerk geopend om een kaarsje aan te kunnen steken of gewoon te vertoeven in de serene stilte.

bottom of page