top of page

RKO

CONTACTGEGEVENS:

Secretaris Jan Coolen: bestuurrko@gmail.com

Penningmeester Dirk van den Boogaard: rkopenningmeester@gmail.com

Evenementen & Communicatie: rko.lennisheuvel@gmail.com

Blad RK): Toon van Grinsven: toonvangrinsven@gmail.com

Meer over RKO Lennisheuvel:

 

De Stichting Rond Kerk en Orion (RKO) is in 1981 ontstaan uit het parochieberaad in Lennisheuvel. En werd officieel in 1983 door de statuten te bevestigen bij de notaris.

De Stichting RKO heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk Lennisheuvel in Boxtel en het welzijn van de inwoners, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. En dat natuurlijk in de ruimste zin van het woord. De Stichting probeert dit te doen door het inventariseren van wensen, het bevorderen van meedenken en meebeslissen én het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten. Dit wordt gedaan door het organiseren van een overlegplatform (Dorpsberaad) waarin alle inwoners van Lennisheuvel kunnen meepraten.

Het bestuur van RKO bestaat uit 7 inwoners van Lennisheuvel (februari 2023) en is belast met het besturen van de Stichting. De bestuursleden hebben elks hun eigen inbreng, meestal vanuit hun professie.

Het bestuur van RKO wordt ondersteund door twee werkgroepen, die elk een bepaald gebied bestrijken: Burenhulp ( voor kortstondige hulp of een activiteit) en CROLL (voor Ruimtelijke Ordening en Leefbaarheid).

De Stichting RKO staat ten dienste van de inwoners van Lennisheuvel en dient als zodanig hiervoor verantwoording af te leggen aan de inwoners van Lennisheuvel.

bottom of page